Projects

Detroit: Resurgent Cineribus

Detroit har under 200 år pendlat mellan ljus och mörker. År 1805 brann staden ned helt, men befolkningen på 600 övergav inte sitt Detroit. Stadens motto skrevs där och då: Speramus meliora; resurgent cineribus- We hope for better things; it shall rise from the ashes.

Under 1900-talets första hälft var Detroit USA:s främsta bilproducent. Stadens kraftiga fokus på en enstaka industri ihop med eskalerande raskonflikter runtom Detroit ledde till dess nedgång. Till slut tog sig staden ur en svår konkurs år 2014.

Nu ska Detroit åter resa sig ur askan, men vägen är lång och ömtålig.

Islanders

 

 

Eie

Eie and Kerstin lived together for 40 years in a house in Jakobsberg, Stockholm. They then moved to an apartment, soon thereafter Kerstin grew ill and passed away in the fall of 2016. Eie now lives alone in the apartment with five rooms, where two lives are compressed into one. Surrounded by memories, finding new purpose in your everyday live with a troubled heart wears on your fortitude, still life has to slowly move on.